In samenwerking met:

 

 

Nabestaandenzorg

Wat je verliest als iemand overlijdt

"Als je een naaste verliest verandert je hele context." Deze korte, rake beschrijving van de staat waarin mensen achterblijven als ze een geliefde hebben verloren komt van Liny Bosland. Zij volgde in 2013 een training bij het Landelijk Steunpunt Rouw en verleent sinds augustus van dat jaar samen met drie collega-vrijwilligers zorg aan nabestaanden.

Nabestaandenzorg maakt plaats voor verdriet en leegte

Dat doen ze elke tweede donderdag van de maand met een klein gezelschap van voornamelijk ex-mantelzorgers. Zij ervaren een grote leegte na weken of jaren intensief te hebben gezorgd. 

'We zijn er zoals ze van ons gewend zijn.'

Voor de vrijwilligers van de terminale zorg Midden-Holland ligt het voor de hand de zorg voor mantelzorgers ook in deze moeilijke periode voort te zetten. Liny: "Wij doen dat op de manier die ze van ons gewend zijn, door er gewoon te zijn, een luisterend oor te bieden en ruimte te geven aan verdriet, gemis en pijn.

Het Landelijk Steunpunt Rouw heeft ons geleerd hoe we verlies en rouw een plek kunnen geven en hoe we mensen met elkaar kunnen laten praten en ervaringen delen. We zijn geen hulpverleners, maar we weten wel wanneer we iemand door moeten verwijzen naar een professional."

De 'mantelzorger is hot'

De zorg voor de mantelzorger mag niet ophouden als de zorgtaak voorbij is, zeker niet in de terminale zorg. Of die nu de partner is, of een kind, een zus of de buurman. Het gaat niet om de rol die iemand speelde maar de manier waarop iemand het verlies verwerkt. Liny: "Ieder rouwt op zijn eigen manier, in stilte of juist druk of boos. Het is fijn voor mensen om te weten dat alles er mag zijn: nachten mogen vreselijk zijn en je hoeft jezelf niks op te leggen en te zeggen dat het nu klaar is. Goedbedoelende mensen zeggen de mantelzorger dat die zijn leven weer moet oppakken; de mantelzorger denkt 'welk leven'?"

 

 

 

Nabestaandenzorg is een samenwerkings-verband met Palet Welzijn Gouda. In 2014 wordt de zorg voor nabestaanden verder uitgebouwd. Er wordt nog gezocht naar een goede frequentie en vorm. Voorlopig zijn er vier vrijwilligers voor opgeleid, waarvan er één individuele gesprekken voert, de andere drie begeleiden groepen.