In 2013 kreeg de samenwerking tussen de beroepsmatige en de informele zorg steeds meer aandacht. Samen moeten zij efficiënter gaan werken en de kwaliteit van hun zorg verbeteren, met name door gericht te zijn op de autonomie van de cliënt.

Autonomie van de cliënt

ActiZ, branchevereniging van zorgondernemers, ontwikkelde een model voor de wijze waarop – ook binnen woonzorginstellingen – de beroepsmatige en de informele zorg zich tot elkaar moeten verhouden. Het spreekt over een paradigmashift:
 


VAN de organisatie en de professional >>> NAAR de cliënt aan het roer


VAN naasten die op bezoek mogen komen >>>  NAAR ondersteuning van de naasten zodat zij zelf zoveel mogelijk kunnen zorgen


VAN vrijwilligers ondersteunen de professional >>> NAAR professionals en vrijwilligers zijn collega’s die samen aanvullende zorg bieden