"We zijn in de loop van de tijd naast verplegen meer gaan verzorgen. Daar zijn we zelfs een beetje in doorgeslagen",  zegt verpleegkundige Karin van Tilburg over de professionele thuiszorg voor terminale cliënten.

Verpleegkundige Karin van Tilburg

Verpleegkundige verpleegt,
vrijwilliger verzorgt

De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in de palliatieve zorg thuis. Hij of zij is dagelijks bij cliënten en pakt vaak extra taken op. Taken die iemand uit het sociale netwerk waarschijnlijk met alle liefde vervult. Dat moet ook want de verpleegkundige heeft het druk genoeg. In 2013 zijn al meer mensen thuis verpleegd dan in 2012 en daar komen er steeds meer bij. De wijkverpleging moet dus terug naar de kerntaken, naar verplegen, en krijgt een meer regisserende rol.

Wat mensen willen en wél kunnen

Van Tilburg: "We moeten daarbij uitgaan van de vragen van families, niet van het aanbod van instanties. Kijken naar wat mensen willen en naar wat ze wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. En waar ze ondersteuning van hun sociale netwerk of vrijwilligers nodig hebben."

Mantelzorger houdt het vol met vrijwillige steun

"Mensen vinden het niet altijd makkelijk vrijwillige zorg te accepteren. Er komen dan weer nieuwe mensen in huis en ze raken voor hun gevoel de grip kwijt. Terwijl de vrijwilliger ze juist de vrijheid geeft om thuis te blijven, thuis te zorgen. Het ontlast de mantelzorger, die houdt het daardoor vol.

Of ze zijn bang dat niet klikt met de vrijwilliger. Terwijl er juist heel goed wordt gekeken wie bij welke cliënt past.

Genoeg dat er iemand is

Laatst nog, was ik bij een mevrouw met een dochter en een zoon. Als die er niet waren, was ze angstig, alleen. Voor haar was het genoeg dat er iemand was, dat ze diens aanwezigheid voelde. Daar hebben ze bijna allemaal behoefte aan. De kinderen lieten moeder op een goede manier achter."

 

 

 

Karin van Tilburg
Verpleegkundige


"Mooi dat er nu ook vrijwillige terminale ondersteuning is in verpleeg- en verzorgingshuizen. Verplegend personeel heeft daar weinig tijd voor en de familie kan niet wekenlang 24 uur per dag aan het bed zitten. De behoefte is daar net zo groot."