Missie & kernwaarden

‘Wij willen een schakel zijn in de keten van zorg aan mensen in de laatste levensfase. Wij doen dat thuis of in het hospice door op vrijwillige basis hoogwaardige palliatieve terminale zorg te verlenen die de mantelzorg ondersteunt. Hierbij streven wij naar huiselijkheid, achten de eigen vertrouwde omgeving van groot belang en werken vanuit respect voor ieders levensovertuiging.’


‘Er Zijn’ als sterven dichtbij komt.

 

Zorg volgt cliënt

Tijd, aandacht en ondersteuning zijn onze kernwaarden in de zorg voor terminaal zieke mensen. Wij respecteren normen, waarden en levensstijl en handelen naar de wensen van anderen. Alle medewerkers die op enigerlei wijze verbonden zijn aan de organisatie hechten belang aan deze kernwaarden; zij verbinden zich eraan.