In samenwerking met:

 

 

 

Downloaden of aanvragen.

 

Project Verpleeg- & Verzorgingshuizen (V&V)

'Laat niemand in eenzaamheid sterven'

Jaarlijks overlijden ruim 25.000 chronisch zieken in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ondanks ieders goede zorgen sterven zij soms alleen. Voor naasten is het vaak onmogelijk 24 uur per dag bij iemand te zijn en beroepskrachten zijn druk genoeg.

 

In maart 2013 zijn we daarom samen met VPTZ en twee zorgcentra een project gestart om vrijwillige levenseindezorg in V&V-huizen op te starten. Eerste actie was scholing van vrijwilligers: in oktober 2013 volgden 22 van hen een opleiding op het gebied van dementie.

 

Het project 'Laat niemand in eenzaamheid sterven' borduurt voort op het succes van een eerder project in Midden-Holland. De zorg van vrijwilligers werd daar hoog gewaardeerd, maar de aanvragen kwamen moeizaam op gang. Deels omdat men niet wist wat het was, maar vooral omdat  de werkvloer is gericht op genezen en betrokken houden bij het leven, terwijl de mens zich in die laatste levensfase juist wil terugtrekken. Vrijwilligers zijn ervoor opgeleid om daar ruimte voor te maken. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het bieden van tijd en aandacht voor de stervende en diens naasten.

 

De kracht van de projectorganisatie is dat 'over grenzen heen' kennis wordt gedeeld: tussen de lokale beroepsmatige zorg en de lokale VPTZ, tussen de twee projectregio’s en tussen uitvoerende organisaties en landelijke expertisecentra. Maar ook door betrokkenheid van Actiz, branche-organisatie voor zorgondernemers.

 

 

 

"Als iemand eenzaam in een verzorgingshuis ligt, kun je zoveel voor diegene zijn. Ik merk dat vrijwilligers inzetbaar zijn voor veel zaken: voorlezen, samen bidden, voeten masseren, samen voetbal kijken of simpelweg door alleen de hand vast te houden. Door er alleen maar te zijn, neemt de vrijwilliger de onrust weg."

Monica Berden
huisarts