Kenniscentrum rond het levenseinde

Sinds 2012 ontwikkelt de Stichting terminale zorg thuis en hospice Midden-Holland een kenniscentrum rond het levenseinde. Daarin wordt alle expertise die de Stichting heeft opgebouwd verzameld en toegankelijk gemaakt voor mantelzorgers, professionals en andere mensen die daar behoefte aan hebben.

 


Het kenniscentrum heeft verschillende pijlers

Scholing en training

  • In april 2013 hebben twee Havo 4 leerlingen een week stage gelopen om kennis te maken met de terminale zorg.

Informeren over de inzet van vrijwilligers
in de terminale fase

  • Laten weten dat er vrijwillige terminale zorg Thuis en in het Hospice is, via onder andere de contactpersonen.
  • Wijkverpleging, artsen en andere deskundigen voorlichten, zodat zij cliënten tijdig attenderen op vrijwillige ondersteuning.

Ondersteunen mantelzorgers

  • Behoefte van de mantelzorgers in kaart brengen om te kijken hoe we hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Nabestaandenzorg

  • Expertise inzetten om mantelzorgers ook na het overlijden van de geliefde te ondersteunen. Lees meer…