Downloaden of aanvragen.

 

2013: aanloop naar het nieuwe zorgen

THUIS of ZO THUIS MOGELIJK

'Het levenseinde moet met respect, liefdevolle aandacht en goede zorg worden omgeven, waarbij de behoeften van de burger leidend zijn.'

In zijn kamerbrief 'Zorg en Ondersteuning Dichtbij' over het nieuwe beleid d.d. 17 december 2013 verwoordt staatssecretaris Martin van Rijn waar alle partijen in de palliatieve zorg nu hard aan werken. Ook in onze organisatie zijn de eerste tekenen van het nieuwe zorgen zichtbaar.

"Wat wilt U?"

Eigenlijk draait het om die éne simpele vraag: 'Wat wilt u?' Die moeten we allemaal leren stellen. Vreemd genoeg is dat een fikse omslag in denken en doen voor alle betrokkenen in de palliatieve zorg. Die moeten de regie, die ze gewend zijn over te nemen, weer teruggeven aan de cliënt.

Doen wat we altijd gedaan hebben

De verbouwing van het Hospice in 2012 met een huiskamer beneden, dichtbij de gasten, bleek een gouden greep. Het is nu hét sociale middelpunt met een huiselijke sfeer en een keukentafel waaraan wordt gegeten én gesproken. 'Terug' aan die tafel hebben we laten zien dat we klaar zijn voor het nieuwe zorgen als we blijven doen wat we altijd gedaan hebben: er zijn. We luisteren naar de mensen in de laatste levensfase en hun familie en vragen hoe we er voor hen kunnen zijn.

Zorgen 'dat' in plaats van zorgen 'voor'

De zorgvrager en zijn naasten leiden. Zij behouden hun autonomie, hun eigenwaarde. We tasten hun grenzen af, kijken wat zij zelf en wat het sociale netwerk kan doen. Wat kunnen ze achter de computer zelf regelen? Zijn er buren die wat praktische dingen kunnen doen? De verpleegkundige gaat minder 'zorgen', maar weer verplegen en meer adviseren.

Kosten omlaag

Mensen sterven het liefst thuis. Waarom zou je dan hoge ziekenhuis- of verpleeghuiskosten maken als voor vrijwilligers thuis nog niet eens een eigen bijdrage betaald hoeft te worden!

Niet zomaar iemand in huis halen

Uitgangspunt van het nieuwe zorgbeleid is bevordering van kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Binnen de vrijwillige palliatieve terminale zorg bundelt VPTZ de kennis van alle aangesloten leden. Vrijwilligers en coördinatoren worden er regelmatig geschoold en bijgeschoold aan de VPTZ academie. Daarmee verzekeren we cliënten van kwaliteit en professionaliteit van onze zorg.

 

 

 

Martin van Rijn

Staatssecretaris VWS


"Twee kernwaarden gelden: waardevol en 'zo thuis mogelijk'. De zorg is georganiseerd rondom de patiënt en zijn naaste(n).

Dit draagt – juist in de laatste levensfase – bij aan kwaliteit van leven."